ניהול משתמשים

בתפריט המשתמשים (חברה ← משתמשים) קיימת רשימת כל המשתמשים של החברה. עבור כל משתמש מוצגים: שם – שם התצוגה של המשתמש. שם משתמש – השם שמשמש לכניסה למערכת. אימייל – אימייל המשתמש. תפקיד המשתמש: "company_admins" – הרשאת מנהל חברה. משתמש זה בעל הרשאה לבצע את כל הפעולות בחברה. "supervisors" – הרשאת מנהל משמרת. למשתמש זה יש […]