פרופיל

עבור חוויית שימוש מיטבית במערכת, מומלץ לעבור על הגדרות הפרופיל מיד בתחילת העבודה במערכת. שימו ♥, הגדרות הפרופיל ישפיעו על משתמש המערכת בלבד ולא על הלקוחות.

ניתן לנווט ע"י לחיצה על הכרטיסיה המתאימה בסרגל הכרטיסיות:

 • עריכת פרופיל – מאפשר שינוי שם, משפחה, ושם תצוגה.
 • סיסמה – מאפשר הזנת סיסמה חדשה. שימו ♥ – הסיסמה אינה נשמרת במערכת. זיכרו היטב את הסיסמה אותה יצרתם.
 • התראות/התראות דוא"ל/התראות SMS:
  • שליטה על ההתראות המופיעות במערכת (תחת הכתפור בפינה העליונה של המסך), שליטה על ההתראות המתקבלות בדוא"ל ושליטה בהתראות המתקבלות בSMS.
  • התראת פניה חדשה – כאשר מגיע ליד חדש.
  • שיחות בלידים – כאשר ליד קיים מבצע פניה נוספת.
  • המרת לידים – כאשר ליד מגיע לכדי עסקה (עובר לסטטוס "הסתיים").
  • דוחות חודשיים – התראה כאשר קיים דו"ח חודשי במערכת.
  • סיכום לידים – קבלת סיכום לידים יומי בימים הנבחרים.
 • שפה – ניתן לשנות את שפת המערכת לאחת מ-9 השפות הקיימות כיום במערכת

עדין זקוקים לעזרה?

פנו אלינו!