עריכת ערוץ

בתפריט הערוצים (חברה ← ערוצים) קיימת רשימת כל הערוצים הקיימים.

על מנת למחוק ערוץ קיים יש ללחוץ על אייקון העיפרון הירוק "עריכה".

כעת, יש לפעול על פי ההוראות במדריך "הוספת ערוץ" – https://leadclient.co.il/חברה/ערוצים/הוספת-ערוץ/

עדין זקוקים לעזרה?

פנו אלינו!