הפעלת פיזור לידים

במערכת ניתן לפזר לידים – להעביר לידים ספציפיים למשתמשים מתאימים (לדוגמה – כל הלידים שהגיעו מערוץ 'גוגל' יופנו למתשמש 'נועם')

על מנת להפעיל את אפשרות פיזור הלידים:

חברה ← עריכת חברה ← הפעל פיזור לידים

לאחר שהופעלה אפשרות פיזור הלידים, תופיע אפשרות פיזור לידים בעת עריכת ערוץ.

 

עדין זקוקים לעזרה?

פנו אלינו!